Sân khấu kịch Tâm Ngọc »

Vở diễn mới: Kịch Kinh Dị Cõi U Mê


Lịch Diễn | Vở Diễn | Liên hệ | Khuyến Mãi
Biểu diễn theo hợp đồng và Tổ chức sự kiện

banner Xem chi tiết >>

“Kịch Đến Mọi Nhà ” – Giá vé vào cổng chỉ “10.000 đ”. Xem kịch trước trả tiền sau- Trả theo cảm nhận của bạn- Không thích không trả tiền.
“Kịch Đến Mọi Nhà ” – Giá vé vào cổng chỉ “10.000 đ”. Xem kịch trước trả tiền sau- Trả theo cảm nhận của bạn- Không thích không trả tiền.